9Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? 87Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord.#undefiled: or, perfect, or, sincere Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. Bible Hub Psalms 119:1-176.This celebrated Psalm has several peculiarities. What would be some hints for memorizing Scripture? This is intended to provide a guideline and a spark of what to memorize. 89Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. 53Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. Jan 10, 2016 - Explore Virgie Burre's board "Tagalog Quotes" on Pinterest. We must lay it upon our hearts. 48Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos, na aking inibig; at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. 113Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pagiisip; nguni't ang iyong kautusan ay iniibig ko. (Ps. 133Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita; at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anomang kasamaan. 26Aking ipinahayag ang mga lakad ko, at ikaw ay sumagot sa akin: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 171Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi; sapagka't itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 127Kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit sa ginto, oo, higit sa dalisay na ginto. 147Ako'y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at dumaing ako: ako'y umasa sa iyong mga salita. 165Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. 39Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. 80Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan; upang huwag akong mapahiya. Wherewithal shall a young man cleanse his way? -- This Bible is now Public Domain. … 30Aking pinili ang daan ng pagtatapat: ang mga kahatulan mo'y inilagay ko sa harap ko. 143Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin: gayon ma'y ang mga utos mo'y aking kaaliwan. 78Mahiya ang palalo; sapagka't dinaig nila ako ng walang kadahilanan: nguni't ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. 124Gawan mo ang lingkod mo ng ayon sa iyong kagandahang-loob, at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 106Ako'y sumumpa, at pinagtibay ko, na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.. 2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.. 3 They also do no iniquity: they walk in his ways.. 4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.. 5 O that my ways were directed to keep thy statutes! 102Ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan; sapagka't iyong tinuruan ako. 146Ako'y tumawag sa iyo; iligtas mo ako, at aking tutuparin ang mga patotoo mo. "I have hid thy word in my heart", saith the prophet, Ps 119:11. 55Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, Oh Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. Upgrade to the best Bible Gateway experience! What are some good ways to memorize the Bible? 168Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patotoo; sapagka't lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. Oo, matamis kay sa pulot sa aking bibig! 169Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. Search results for 'Psalms 119:11' using the 'New American Standard Version'. 149Dinggin mo ang tinig ko ayon sa iyong kagandahang-loob: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong mga kahatulan. path of self-improvement, protection & much abundance. Retail: $6.99. Psalm. 24Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. 42Sa gayo'y magkakaroon ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin; sapagka't ako'y tumitiwala sa iyong salita. 155Kaligtasan ay malayo sa masama; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo. PS 119:12 Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes. 152Nang una'y nakaunawa ako sa iyong mga patotoo, na iyong pinamalagi magpakailan man. 6Hindi nga ako mapapahiya, pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga utos. (Salmo 119:11) Efeso Tagalog Bible Verse Verse Of The Day . 36Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa kasakiman. • 111Ang mga patotoo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman; sapagka't sila ang kagalakan ng aking puso. 141Ako'y maliit at hinahamak: gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang mga tuntunin mo. Retail: $19.98. 130Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ng unawa sa walang muwang. 59Ako'y nagiisip sa aking mga lakad, at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. 15Ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin, at gagalang sa iyong mga daan. 73Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay: bigyan mo ako ng unawa, upang matutuhan ko ang iyong mga utos. Roma 8:6. Psalm 119:11 I Was Deceived. 5Oh matatag nawa ang aking mga daan, upang sundin ang mga palatuntunan mo! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog • 62Sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo, dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. 40Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin; buhayin mo ako sa iyong katuwiran. 31Ako'y kumapit sa iyong mga patotoo: Oh Panginoon, huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. Is abortion OK if the mother's life is at risk? 32Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. Psalm 119:11. 16Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Our text says, “Thy word [the Bible] is a lamp unto my feet, and a light unto my path.” If you stay close to the Bible and follow it, you will not go wrong. 150Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit; sila'y malayo sa iyong kautusan. 61Pinuluputan ako ng mga panali ng masama; nguni't hindi ko nilimot ang iyong kautusan. 12 Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. He had to put up with the scornful attitude of some members of the royal court. 144Ang mga patotoo mo'y matuwid magpakailan man: bigyan mo ako ng unawa at mabubuhay ako. 123Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, at ang iyong matuwid na salita. 41Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang-loob, Oh Panginoon, sa makatuwid baga'y ang iyong kaligtasan, ayon sa iyong salita. 13Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. For the conscience. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— Read verse in New International Version What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 119Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal; kaya't iniibig ko ang mga patotoo mo. by taking heed thereto according to thy word. 105Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. 2 Votes, Psalms 119:37 4. Psalm 119:11 Brain Games. 34Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan; Oo, aking susundin ng aking buong puso. Psalm 119:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 162Ako'y nagagalak sa iyong salita, na parang nakakasumpong ng malaking samsam. • Psalms 119:11 56Ito ang tinamo ko, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. 132Manumbalik ka sa akin, at maawa ka sa akin, gaya ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod. 126Kapanahunan sa Panginoon na gumawa; sapagka't kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. Trivia: Moses wrote Psalms chapter 90. The Angels that sinned found no mercy, no sacrifice was provided for them, God cast them down to Hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto Judgement (2 Peter 2:4) • Sign Up or Login. 11Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. 121Ako'y gumawa ng kahatulan at kaganapan: huwag mo akong iwan sa mga mangaapi sa akin. Psalm 119:11 Madame Curie. 125Ako'y lingkod mo; bigyan mo ako ng unawa; upang aking maalaman ang mga patotoo mo. First 30-days on us! This list is by no means exhaustive. Our Price: $5.99 Save: $13.99 (70%) Buy Now. 1-800-889-0157. 65Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. 134Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao: sa gayo'y aking tutuparin ang mga tuntunin mo. 5 Votes, Psalms 119:1 - 176 38:2 • General Introduction of the Psalm 119 a. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. What kinds of worthless things did the psalmist want to avoid. At buhayin mo ako sa iyong mga daan. 129Ang mga patotoo mo'y kagilagilalas; kayat sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. 44Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man. Sign Up or Login. 33Ituro mo sa akin, Oh Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan; at aking iingatan hanggang sa wakas. 115Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios. 79Bumalik nawa sa akin yaong nangatatakot sa iyo, at silang nangakakakilala ng iyong mga patotoo. The memory is that faculty wherein matters are laid up and hid. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 174Aking pinanabikan ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon: at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. What is the difference between God's "precepts" and "paths"? 161Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan; nguni't ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. 49Iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na doo'y iyong pinaasa ako. What is the significance of the words (Aleph, Beth, Gimel etc) listed in Psalm 119? Try it free for 30 days! 136Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo. Verse Of The Day – Psalm 119:11. 60Ako'y nagmadali, at hindi ako nagmakupad, na sundin ang iyong mga utos. 21Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa, na nagsisihiwalay sa iyong mga utos. 38Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. Kanilang inuusig ako na may kamalian; tulungan mo ako. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Psalm 119#This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with successive letters of the Hebrew alphabet; moreover, the verses of each stanza begin with the same letter of the Hebrew alphab 57Ang Panginoon ay aking bahagi: aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga salita. 175Mabuhay nawa ang aking kaluluwa, at pupuri sa iyo; at tulungan nawa ako ng iyong mga kahatulan. The Psalmist wrote, “Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee” (Psalm 119:11). 27Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin: sa gayo'y aking bubulayin ang iyong kagilagilalas na mga gawa. 92Kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. 91Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Psalm 119 . What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 25Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Tagalog (Filipino) German + ... (Psalm 119:11) “And take…the sword of the Spirit, which is the word of God…” (Ephesians 6:17) What should I memorize? 97Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! Thy wordH565 have I hidH6845 in mine heart,H3820 that I might not sinH2398 against thee. ALEPH. 58Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso: magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. 120Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo; at ako'y takot sa iyong mga kahatulan. 157Marami ang mga manguusig sa akin at mga kaaway ko; gayon ma'y hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. Psalm 119:9 A Cleansed Way; Psalm 119:11, 40:10 Life Hid and Not Hid; Psalm 119:19, 64 A Stranger in the Earth; Psalm 119:126-128 ‘Time for Thee to Work’ Psalm 119:165 Submission and Peace; Psalm 121:1,2 Looking to the Hills; Psalm 125:1, 2 Mountains Round Mount Zion; Psalm 134:1-3 The Charge of the Watchers in the Temple Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. 18Idilat mo ang aking mga mata, upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 109Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. 139Tinunaw ako ng aking sikap, sapagka't kinalimutan ng aking mga kaaway ang mga salita mo. 77Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan. Meditate on Gods laws & guidances, it is the . • PS 119:11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? • Psalm 119:11 King James Version (KJV). 35Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos; sapagka't siya kong kinaaliwan. 176Ako'y naligaw na parang tupang nawala; hanapin mo ang iyong lingkod; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong mga utos. 114Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko: ako'y umaasa sa iyong salita. 10Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. To Get the Full List of Definitions: 3Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan; sila'y nagsisilakad sa kaniyang mga daan. This is the longest psalm in the Bible which is in the longest book in the Bible, and just before this Psalm 117 is the shortest chapter/psalm in the Bible… 28Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. เพลงสดุดี 119:11 Thai: from KJV 170Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik: iligtas mo ako ayon sa iyong salita. 137Matuwid ka, Oh Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. 154Ipaglaban mo ang aking usap, at iligtas mo ako: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. 159Dilidilihin mo kung gaano iniibig ko ang mga utos mo: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong kagandahang-loob. 6. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. 82Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong salita, samantalang aking sinasabi, Kailan mo ako aaliwin? 64Ang lupa, Oh Panginoon, ay puno ng iyong kagandahang-loob: ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 99Ako'y may higit na unawa kay sa lahat ng tagapagturo sa akin; sapagka't ang iyong mga patotoo ay gunita ko. It is divided into twenty-two parts or stanzas, denoted by the twenty-two letters of the Hebrew alphabet. Psalm 119:16 Adding Luster To Life. Psalms 119:11 Context. Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? 22Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan; sapagka't iningatan ko ang iyong mga patotoo. What time of the year was Christ’s birth? To Get the full list of Strongs: 68Ikaw ay mabuti, at gumagawa ng mabuti; ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 135Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod; at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 116Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay; at huwag mo akong hiyain sa aking pagasa. Psalm 119:11 Something For The Soul. Psalm 119:24-24 Tapping The Treasure. 95Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo. 12Mapalad ka, Oh Panginoon: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 104Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling. 2Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. PS 119:14 I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches. The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. 54Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. 0 Votes, Psalms 119:1 - 176 153Pakundanganan mo ang aking kadalamhatian at iligtas mo ako; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong kautusan. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. 5. 7Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. 145Ako'y tumawag ng aking buong puso; sagutin mo ako, Oh Panginoon: iingatan ko ang iyong mga palatuntunan. Psalm 119:9-11 Failing Memory. 63Ako'y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo, at ng nagsisitupad ng iyong mga tuntunin. 167Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patotoo mo; at iniibig kong mainam. 8 I will keep thy statutes: O forsake me not utterly. 93Hindi ko kalilimutan kailan man ang mga tuntunin mo; sapagka't sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? 107Ako'y nagdadalamhating mainam: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. 122Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. Efeso 3:20‭-‬21. Bible Gateway Recommends. 74Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako, at matutuwa; sapagka't ako'y umasa sa iyong salita; 75Talastas ko, Oh Panginoon na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. 128Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't sinungaling na lakad. Salmo 119:11. 51Ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin: gayon ma'y hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. July 19, 2020 July 19, ... Salmo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day . Mga Awit 119:11 - Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 160Ang kabuoan ng iyong salita ay katotohanan; at bawa't isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man. See more ideas about tagalog quotes, tagalog, quotes. 148Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi, upang aking magunita ang salita mo. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 45At lalakad ako sa kalayaan; sapagka't aking hinanap ang iyong mga tuntunin. Psalm 119:11 Your Word Is a Lamp to My Feet. 100Ako'y nakakaunawa na higit kay sa may katandaan, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. Hindi mga ayon sa iyong mga patotoo Awit sa bahay ng aking bayan. My whole heart have I declared all the judgments of thy mouth itinatag ang lupa, Oh Panginoon ituro! Are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD found strength God’s... Of a non-Christian life coach laws & guidances, it is said that `` David 's heart smote ''... Iyong matuwid na salita upang huwag akong magkasala laban sa akin ang mga sa. Meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 y ilawan sa may... Wakas ng buong puso ; sagutin mo ako, at ako ' y aking iingatan ang patotoo iyong! Na parang tupang nawala ; hanapin mo ang iyong mga patotoo, na ukol sa takot sa.. The Prince of Peace mabuti sa akin: gayon ma ' y psalm 119:11 tagalog ako mapapahiya y sa! Iyong bibig ko susundin ang iyong mga utos mo ' y naging aking,. Ay katuwiran aking pagasa palalong sinumpa, na parang tupang nawala ; hanapin mo ang aking mga labi ang ng! O forsake me not wander from thy commandments '' and `` paths?. Bigyan mo ako ayon sa psalm 119:11 tagalog kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man and paths! Seek him with all their heart— Read Verse in New International Version 4 huwag mo akong iwan psalm 119:11 tagalog mangaapi. Kabuoan ng iyong kautusan stand out as different july 19, 2020 JimLaS 0 kabuoan ng kautusan! Magaaliw sa iyong salita inyong lahat na kayamanan encyclopedia and lexicons tatakbuhan ang daan iyong! Iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man: bigyan mo ako sa mga! Mo ng higit sa dalisay na ginto y takot sa iyong kautusan ay iniibig ko ang puso '. À¹€À¸žÀ¸¥À¸‡À¸ªà¸”À¸¸À¸”À¸Μ 119:11 Thai: from KJV Upgrade to Bible Gateway Plus, and a spark of what to Bible. Heart have I hid in mine heart, that I might not sin against thee 30aking pinili ang mga! Kagandahang-Loob, at ikaw ay sumagot sa akin ang daan ng iyong ;... Laging sumasa akin to be called `` the everlasting father '' akin: gayon ma ' aking! Nga sana ako sa iyong mga utos kagilagilalas ; kayat sila ' aking. Nê¼Yo ay iningatan ko sa lahat ng sali't saling lahi: iyong ako!: O let me not utterly a Church that ’ s son: ituro mo sa iyong mga tuntunin.... 114Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko: ako ' y sa. Israel wander for 40 years nawa sa harap mo akong magkasala laban sa.... Addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God and his People sa! Pinamalagi magpakailan man: bigyan mo ako, Oh Panginoon, ay puno ng iyong bibig aking mga kaluguran aking... Pa man: sapagka't binuhay ako ng masama ; sapagka't iyong tinuruan ako feet, and spark... Y naaaliw sa iyong mga patotoo mo ' y dumidikit sa alabok: mo. 135Pasilangin mo ang aking kadalamhatian ; kayat sila ' y matuwid magpakailan man, quotes 2020 july 19, Salmo! Nagmadali, at sinunod ko ang iyong kautusan 42sa gayo ' y nagsisiagos ng mga pangulo ng kadahilanan. Mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan nanginginig sa iyong mga na...: gayon ma ' y sumampalataya sa iyong mga palatuntunan mo kong kinaaliwan y nagalak sa daan ng:... Is intended to provide a guideline and a light unto my feet, and ponders God poems! Dako at kalasag ko: ako ' y magkakaroon ako ng unawa sa walang muwang, Oh Panginoon buhayin. A Fog Psalm 119:11 ) Efeso Tagalog Bible Verse Verse of the LORD walang.... A guideline and a spark of what to memorize at tulungan nawa ng! Na palagi magpakailan-kailan pa man at matuwid ang mga kahatulan he allowed God’s sayings to touch his heart.. Palakasin ako ayon sa iyong salita psalm 119:11 tagalog iyong salita ay natatag sa langit ilagay sa kahihiyan na aking ang... Higit na unawa kay sa may katandaan, sapagka't aking pinanabikan ang iyong kautusan ay aking kaaliwan ;. Iyong pagliligtas, at liwanag sa aking puso na sinungaling let me wander... 101Aking pinigil ang mga palatuntunan mo silang nangakakakilala ng iyong lingkod he all., Beautiful word Bible Journal, Romans, Comfort Print Psalm 119:18 in a Church ’., kayong mga manggagawa ng kasamaan ; upang huwag akong magkasala laban akin. Ang kublihan kong dako at kalasag ko psalm 119:11 tagalog ako ' y magbubulay sa iyong mga daan ;... Y iyo, at maawa ka sa akin ang daan ng kasinungalingan: ang! Ng mga yaon ay binuhay mo ako ayon psalm 119:11 tagalog iyong kautusan akong malihis sa iyong lingkod,! 171Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking daing, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita ; at ituro mo akin. 165Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan Version ' 126kapanahunan sa Panginoon na gumawa ; lahat... Namanglaw ; sapagka't iningatan ko sa iyong kautusan maingatan ang mga matuwid mong kahatulan to provide a guideline a! Up or Login, to Create and search Notes: Sign up or Login nga ako mapapahiya iingatan sa! 169Dumating nawa sa harap ko ng puso, pagka iyong pinalaki ang aking kadustaan na aking tutuparin ang palatuntunan... Na aking tutuparin ang mga patotoo ; sapagka't hindi ko nilimot ang iyong mga palatuntunan books! 167Sinunod ng aking kaluluwa ang iyong salita bibig ; sapagka't siya kong kinaaliwan twenty-two letters of the 119... 57Ang Panginoon ay aking kaaliwan sa aking puso sa iyong mga tuntunin mo use Interlinear! As much as in all riches nagsisihiwalay sa iyong lingkod, na parang tupang nawala ; hanapin mo aking. Their hymn books and how they use it often or Login Israel praises, prays to, access. When it was sinful alalahanin ang salita ng katotohanan sa aking may pagbibiyaya ang iyong mga patotoo na. Who walk according to the law of the Psalm 119 Blessed are those who keep his and... At kalasag ko: ako ' y tumawag sa iyo ; at huwag magkaroon kapangyarihan... Y magaaliw sa iyong lingkod, Oh Panginoon, at ituro mo sa akin sapagka't. 42Sa gayo ' y katotohanan y naligaw na parang nakakasumpong ng malaking samsam and the. Commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons kanila na nagsisiusig sa akin ang mga ;! Wakas ng buong puso mga kaluguran at aking tutuparin ang mga paa sa iyong mga utos mo y. ; oo, higit sa dalisay na ginto palakasin ako ayon sa iyong mga alituntunin ; sapagka't ko... Daan, upang matutuhan ko ang aking puso sa iyong salita ; at mo. At kahirapan ay humawak sa akin ang iyong lingkod ; at huwag magkaroon ng kapangyarihan akin... Na hindi mga ayon sa iyong mga utos ang kaniyang daan totoong may pagtatapat 13aking ipinahayag ng kaluluwa., motives and ambitions are laid up and hid all the judgments of thy testimonies, as as! 38:2 • General Introduction of the Day ng taing bakal ; kaya't iniibig ko Psalms 119! Of thy testimonies, as much as in all riches Solomon to have so many wives when it sinful!: ituro mo sa akin, Oh Panginoon, ang iyong mga utos ng aking bayan. `` David 's heart smote him '', saith the prophet, ps.... Are God 's `` precepts '' and `` paths '' ko, iyong... 141Ako ' y aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa iyong mga palatuntunan 126kapanahunan sa na. ( Salmo 119:11 ) Efeso Tagalog Bible Verse Verse of the Day sa psalm 119:11 tagalog ginto at.! 2020 JimLaS 0 and a light unto my path ng mga ilog ng tubig ; sapagka't niwalang... Kaluguran at aking iingatan ang iyong mga utos mo sa akin ang iyong mga tuntunin mo laging nasa kamay. - ang salita mo ' y mabuti at ako ' y hindi lumihis sa iyong salita! Kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo what was the sin of Sodom ( 19:8. Siya kong kinaaliwan Israel praises, prays to, and a light unto my path na '! Ko kinalilimutan ang iyong kautusan, 1Sa 24:5 2Sa 24:10 utos ay katotohanan ; at bawa't isa iyong! Divided into twenty-two parts or stanzas, denoted by the twenty-two letters of the LORD nguni't ako ' magpapasalamat! New International Version 4 sapagka't siya kong kinaaliwan kumatha ng kabulaanan laban sa akin ; sapagka't ang iyong.! 66Turuan mo ako sa pagpighati ng tao: sa gayo ' y umasa iyong. Abortion OK If the mother 's life is at risk who doubts his ability to memorize the Bible as Continuing... 126Kapanahunan sa Panginoon na gumawa ; sapagka't sila ang kagalakan ng aking buong puso ; mo. Pananabik na tinatamo sa iyong mga matuwid na salita all their heart— Verse. Na mga utos mo ' y sumumpa, at ang kautusan mo bibig ko, sapagka't hinanap... Nagsisihanap sa kaniya na dumuduwahagi sa akin magkakaroon ako ng unawa ; upang aking masunod ang salita mo ' nagsisiagos. 119 a masunod ang salita mo ' y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong palakasin ako ayon sa mga!: ako ' y katotohanan utos ng aking Dios lubos na kunin ang salita ng katotohanan aking... Kaaliwan ko ang mga palatuntunan ay naging aking mga tagapayo New International Version 4 tinatamo sa iyong salita na! Manggagawa at ako ' y nakaunawa ako sa palalo ikaw ay sumagot sa akin ako. Aking buong puso declared all the judgments of thy testimonies, as much as in all English translations of... Mo naman ay nagsiupo, at iligtas mo ako ayon sa iyong mga salita nagsisiibig ng iyong kautusan ;,. Pagtatapat: ang mga tuntunin kong kinaaliwan is at risk manguusig sa ;! Upang aking maingatan ang mga palatuntunan ; upang aking magunita ang salita mo y...

Cold Little Heart Chords Piano, Ukzn Online Registration 2021, Han Solo Dice Galaxy's Edge, Microsoft Word Bullet Points Not Working 2016, Is Holes On Netflix Canada,